Seuraaviin määräyksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä ne muodostavat sähköisen sopimuksen, jossa vahvistetaan paikannapuhelin.comin tarjoamien palvelujen ehdot. Kun tarjous on lopullisesti täytetty paneeliin avautuvassa laatikossa, se edustaa yksinkertaisesti TOS:n vahvistamista ja ehtojen hyväksymistä. Sivuston tarjoamien palveluiden käyttäminen on mahdollista vain, kun olet hyväksynyt kaikki alla mainitut ehdot.

Määritelmät

Yleinen ehto, joka on ilmoitettu ehtojen jälkeen, auttaa antamaan lisätietoja ehdoista, joita sivuston ylläpitäjä paikannapuhelin.com “jäljempänä sivusto” tarjoaa hakupalvelua käyttämällä monia salasanoja sekä koulutuksen piratismin oppiminen “jäljempänä palvelu” käyttäjille.

Sinulla voi olla pääsy tähän palveluun vasta, kun olet käynyt läpi ehdot ja olet valmis noudattamaan ehtoja ja edellytyksiä, kaikenlaiset Internet-käyttäjät, jotka haluavat käyttää sivustoa, on ensin käytävä läpi ilmoitetut ehdot ja on hyväksyttävä kaikki jättämättä mitään sivuun.

1 artikla: Tarkoitus

Kaikki osat, jotka sisältävät; logot, tavaramerkit ja verkkotunnukset, jotka näkyvät sivustolla, ovat immateriaalioikeuksia koskevan lainsäädännön tukemia ja ne ovat sivustolle ominaisia, sivustolla on lupa käyttää niitä. Sivuston materiaalin kopioiminen, muokkaaminen tai jäljentäminen ei ole sallittua. Voit jäljentää, kopioida, muuttaa, ladata, lähettää, vääristää, julkaista uudelleen tai levittää vain, jos sivuston ylläpitäjä on tietoinen toiminnastasi ja sinulle on myönnetty lupa toimenpiteen suorittamiseen.

Poikkeuksena tästä ovat lehdistön tarpeet, jotka liittyvät immateriaalioikeuksiin tai muihin mainittuihin omistusoikeuksiin. Sivuston esittäminen joko osittain tai kokonaan ilman sivuston ylläpitäjän ilmoitusta ei ole lainkaan hyväksyttävää, ja tämä on loukkaus, josta rangaistaan immateriaalioikeuksia koskevan lain L.335-2 pykälän nojalla. Sivuston ylläpitäjillä on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin immateriaalioikeuksien loukkausten johdosta.

Sivusto sallii ainoastaan yksityisen kopioinnin henkilökohtaiseen, kaupalliseen tai yksityiseen käyttöön. Tämä tieto “COPYRIGHT www.paikannapuhelin.com ALL RIGHT RESERVED” on selvästi nähtävissä kaikessa sivuston sisällössä. Minkä tahansa sallitun sisällön tai elementin käyttäminen vääristämällä tai muokkaamalla niitä sivustolla ei ole sallittua.

2 artikla: Tavaroiden ja palvelujen ominaisuudet

Verkkosivuston kautta saatavilla olevat tiedot tarjotaan sellaisenaan. Verkkosivusto ei anna takuuta, nimenomaista tai epäsuoraa tulosta tai vastuuta vilpillisestä käytöstä. Käyttäjät saavat tietoisuutta lukemalla ja hyväksymällä ehdot ja että menetelmiä, joita myydään tiukasti koulutustarkoituksessa, ei saa käyttää rikollisiin tarkoituksiin. Henkilökohtaiset tiedot eivät pääse sivustolla. Sivustolla ei ole mitään liiketoimintaa, jossa on virheitä tai epätarkkuuksia sekä laiminlyöntejä, jotka ovat verkkosivuilla, jotka on ohjattu uudelleen. Sivusto ei ole vastuussa mistään vahingoista; suorista tai epäsuorista, jotka johtuvat sivustolla olevista tiedoista. Käyttäjien on hyväksyttävä, että he eivät lähetä sivustolle mitään tietoja, jotka voivat johtaa siviilioikeudelliseen vastuuseen, ja heidän on oltava valmiita noudattamaan näitä ehtoja. Käyttäjät eivät saa käyttää sivustoa paljastaakseen minkäänlaisia laittomia, herjaavia ja yleisön järjestyksen vastaisia tekoja. Käyttäjillä on velvollisuus noudattaa tiukasti maansa lainsäädäntöä. Sivustolla myytävät hakkerointivälineet on tarkoitettu tiukasti koulutukseen, henkilökohtaiseen tietokoneeseen, henkilökohtaisiin tileihin keinona tutkia turvallisuutta ja haavoittuvuutta. Tämä sivusto välittää enemmän velvollisuudesta eikä tuloksesta. Tietotekniikan tuntemusta voitaisiin käyttää joidenkin tietojen saamiseksi.

Tietoja Viestintäpolitiikan mukaisesti paikannapuhelin.comin tavoitteena on tarjota käyttäjille laadukasta tietoa Facebookin tarjoamista palveluista ja tiedoista. Tietoja voi kuitenkin jäädä puuttumaan:

  • sivusto ei mot käyttää kirjautumistunnuksia tai Facebook-tilin tietoja, sivusto on alkuperäinen jäljitelmä turvatarkastuksesta, jota vierailijat yrittivät tehdä vaaditulle tilille, mutta sitä ei voida missään tapauksessa rinnastaa.
  • Vain esittelytarkoituksessa
  • Tämä sivusto ei ole vastuussa mistään virheestä, joka saattaa esiintyä tämän kentän yläpuolella millä tahansa satelliitilla.
  • Paikannapuhelin.com -sivustoon liittyvät suorat tai epäsuorat linkit ovat yrityksen valvonnassa, ja sellaisenaan emme takaa mitään tietoja, jotka näkyvät toisella verkkosivustolla tai hakukoneen käytön kautta. Sivuston sisältö annetaan sellaisena kuin se on, eikä mitään takuuta, implisiittistä tai nimenomaista, mahdollisessa laajuudessa sekä sovellettavien lakien mukaisesti.

Sivustot eivät kannusta missään tapauksessa, joka liittyy yksityisyyden suojaan, tai muunlaista ei-toivottua tunkeutumista muodossa tietokoneen, mikä tarkoittaa, että suostumus aiotun käyttäjän on mukana. Kävijällä on vastuu käyttää työkalua, kun Facebook-tilistä vastaava henkilö on antanut siihen luvan. Sivusto kieltäytyy kaikenlaisesta vastuusta, kun on kyse sivuston käyttöön ja kävijän toimintaan liittyvistä asioista. “paikannapuhelin.com COPYRIGHT ALL RIGHT RESERVED”

Takuu:

Kaikki nimenomaiset, implisiittiset tai takuut ovat luopuneet, implisiittiset takuut liittyvät myyntikelpoisuuteen ja soveltuvuuteen ilman rajoituksia tietyn ajan. Ei ole olemassa mitään muotoja, joilla voidaan taata, että sivusto toimii täydellisesti ilman virheitä. Ei ole mitään vakuutuksia tai takuita, kun se tulee käyttää tulosta tai sivuston sisällön käyttöä.

Rikoksia varten tai muunlaista ILEGAL Act, sivusto ei PIRACY tai ENDORSE Kävijät tai käyttäjät ovat velvollisia noudattamaan maansa lakia.

Vastuuvapauslauseke:

paikannapuhelin.com on täysin ilmainen ja mitään tietoja ei seurata, ne ovat vain syrjäytetty käyttämällä API GRAPH Facebook, jotka ovat ilmaisia ja saatavilla.

Sivusto ei ole vastuussa missään tilanteessa sekä, mutta se ei rajoitu huolimattomuuteen. Sekä suorista että epäsuorista erityisistä, taloudellisista, vahingoista, jotka liittyvät näin ollen kyvyttömyyteen tai väärinkäytöksiin verkkosivuston tai verkkosivuston materiaalien käytön yhteydessä ja itse asiassa edustajille on kerrottu kyseisestä vahingonkorvausvastuusta.

Sivusto ei tue promulgates tai piratismi missään tilanteessa tai tapahtumassa, käyttäjät ovat vastuussa tutkia tietoja hänen profiilissaan tai kolmannen osapuolen luvalla. Vaikka annetut tiedot ovat julkisia ja ne ovat saatavilla API GRAPH Facebookin käytön kautta, tässä tapauksessa on kyse julkisesta apista, koska kaikki tiedot ovat kaikkien saatavilla. Käyttäjien on varmistettava, että hän on laillinen maansa lainsäädännön perusteella. Alaikäiset käyttäjät tarvitsevat vanhempiensa suostumuksen ennen sivuston käyttöä.

Sivustot, jotka on linkitetty sivustoon hypertekstillä, eivät ole sivuston valvonnassa, eikä se näin ollen ole vastuussa mistään sivuston tiedoista tai sisällöstä. Vastuu on käyttäjillä.

Sivuston toimintaa koskevia kommentteja voi lähettää viestillä klikkaamalla “apua” tai käyttämällä tätä osoitetta.

Tuote sekä palvelut, joita verkkosivusto tarjoaa, liittyvät dokumentaatioon, joka käsittelee hakkerointimenetelmiä. Käyttäjät eivät saa käyttää tietoja rikoksen tekemistä varten, koska kaikki toimet, jotka ovat vastoin lakia maksaa. br˃ tiedot, jotka lähetetään Internetin kautta voidaan siepata verkon avulla ja vasta kun saamme ne, ei ole mitään takeita niiden luottamuksellisuudesta.

Käyttäjillä on vastuu noudattaa maansa lakia, sivusto ei ole vastuussa mistään teosta, joka on petollinen siitä, miten sivustolla myytyjä tietoja käytetään. Sinulle ilmoitetaan, että tietojen ja ohjelmistojen käytön tulee perustua laillisiin syihin, kuten tietojen palauttamiseen tai tilisi tai järjestelmiesi luotettavuuden/haavoittuvuuden tutkimiseen tai testaamiseen.

Tarjotut käyttöehdot ovat lain sallimia, ja niihin sovelletaan ranskan kieltä. Sivustolla tarjottujen palvelujen käyttäjät hyväksyvät, että kaikenlaiset valitukset tai riidat, jotka liittyvät sivuston palvelujen toimintaan, ratkaistaan tuomioistuimessa. Ehtoja voidaan muuttaa milloin tahansa, erityisesti teknisten, oikeudellisten tai uusien palvelujen tarjoamisen yhteydessä. Käyttäjien on varmistettava, että he tarkistavat sivuston uuden kehityksen aika ajoin, ja heidän on lopetettava palvelujen käyttö, jos he eivät hyväksy sitä tai hyväksyvät sen varauksetta. Hylkääminen tarkoittaa yksinkertaisesti sivustolta poistumista ja sivuston käyttäminen tarkoittaa yksinkertaisesti uusien ehtojen hyväksymistä ja hyväksymistä.

Jos sivuston ylläpitäjä, käyttäjät tai kolmannet osapuolet kiistelevät palvelujen käytöstä, vain sivuston toimittama uusi versio palvelujen ehdoista sitoo osapuolia riippumatta siitä, milloin se on tapahtunut. Kun asia ei ole ratkaistu sovinnollisesti kaikenlaista riitaa, joka todennäköisesti syntyy osapuolten välille sopimuksen toteuttamisesta, irtisanomisesta, muodostamisesta tai tulkinnasta, on juhlallisesti käsiteltävä Loiren alueen tuomioistuimissa ja myös tapauksissa, jotka koskevat summaarisia pyyntöjä, puolustajien moninaisuutta ja menettelyjä.

Yhteydenotto

Jos sinulla on kysyttävää näistä käyttöehdoista, tämän sivuston käytännöistä tai asioinnistasi tämän sivuston kanssa, ota meihin yhteyttä.